karuna(カルナ) / ベストブライダル 家族挙式 感謝篇(2016年1月録画)

karuna_BestBridal_1601_001.jpg
karuna_BestBridal_1601_002.jpg
karuna_BestBridal_1601_003.jpg
karuna_BestBridal_1601_004.jpg
karuna_BestBridal_1601_005.jpg
karuna_BestBridal_1601_006.jpg
karuna_BestBridal_1601_007.jpg
karuna_BestBridal_1601_008.jpg
karuna_BestBridal_1601_009.jpg
karuna_BestBridal_1601_010.jpg
karuna_BestBridal_1601_011.jpg
karuna_BestBridal_1601_012.jpg
karuna_BestBridal_1601_013.jpg
karuna_BestBridal_1601_014.jpg
karuna_BestBridal_1601_015.jpg
karuna_BestBridal_1601_016.jpg
karuna(カルナ) / ベストブライダル 家族挙式 感謝篇(2016年1月録画)

Instagramより
karuna(カルナ)
生年月日:1991.05.20
出身地 :東京